Training

OBIECTIVE:

Funcţionarea structurilor manageriale ale unităţii de învățământ şi a comisiilor de lucru.

Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii (programarea activităţii, proiecte, rapoarte etc).

ACTIVITĂŢI:

Realizarea unor sesiuni de formare şi asistenţă pentru documentarea activităţii unităţii de învătământ.

Conţinuturi tematice:

 • Analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii şcolare: documente proiective (PDI, Plan operaţional), portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor, documentele comisiilor metodice;
 • Înfiinţarea CEAC;
 • Realizarea activităţilor de evaluare internă a calităţii;
 • Regulamentul de funcţionare al CEAC;
 • Strategia CEAC;
 • Planul operaţional al CEAC;
 • Întocmirea Raportului Anual de Evaluare Internă (RAEI);
 • Întocmirea unei proceduri;
 • Realizarea unui plan de îmbunătăţire.

La finalul sesiunii de formare cadrele didactice vor şti:

 • să întocmească: PDI, PO, regulament de ordine interioară, planurile operaţionale ale comisiilor metodice, portofoliile cadrelor didactice și ale elevilor;
 • să întocmească: regulamentul CEAC, strategia CEAC, planul operaţional şi planul de îmbunătăţire al CEAC, RAEI, proceduri şi instrumente de lucru.