Informații utile

Servicii  de  consultanță și training

pentru unitățile de învățământ preuniversitar

CADRUL LEGAL:

  • Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității în învățământ;
  • HG 21/2007 privind aprobarea standardelor naționale de autorizare/acreditare.