Consultanță

OBIECTIV:

Implementarea la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a sistemului de management al calității pe baza cerințelor standardelor de autorizare/acreditare/referință elaborate de ARACIP.

ACTIVITĂȚI:

  • alcătuirea  și  îmbunătățirea dosarelor în vederea autorizării și/sau acreditării instituțiilor de învățământ preuniversitar (licee, școli, grădinițe).
  • implementarea sistemului de management al calității în instituțiile de învățământ prin:

a)    Identificarea și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională;

b)    Implementarea și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității;

c)  Dezvoltarea profesională a personalului (analiza și îmbunătățirea documentelor întocmite de cadrele didactice și comisiile metodice);

d)    Revizuirea  ofertei  educationale și a documentelor proiective (Proiect de dezvoltare instituțională, planuri operaționale);

e)    Formularea și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării  învațării;

f)     Optimizarea  accesului  la  resursele  educaționale;

g)    Constituirea bazei de date a unității de învățământ;

h)    Asigurarea accesului  la oferta educațională a școlii;

i)   Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității. (Regulament de funcționare, strategia calității, instrumente necesare asigurării calității în unitate, etc).