Cursuri

 antet_consultanta

OFERTA DE CURSURI DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

MANAGEMENT EDUCATIONAL

Program de formare continuă destinat cadrelor didactice aspirante la funcțiile de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL PROGRAMULUI DE FORMARE

Nr. credite: 30 CPT

Nr. ore: 120

Modulul 1: Managementul organizației școlare

Modulul 2: Tehnologie IT pentru management educațional competitiv

Modulul 3: Etică și integritate în unitățile de învățământ preuniversitar

 

PERIOADA CURS:

v    Sesiunea I ( 03.03.2017 – 02.04.2017) – Cursurile se desfășoară în weekend

v    Sesiunea II ( 07.04.2017 – 20.05.2017) – Cursurile se desfășoară în weekend

v    Perioada desfășurării cursului este flexibilă, în funcție de opțiunile participanților!

Documente:

–        Cerere de înscriere;

–        Copie CI;

–        Copie CN;

–        Copie diplomă licență;

–        Adeverință de la școală, în care să fie trecută funcția didactică și specialitatea.

Preț: 700 lei

Procedura de înscriere:

1.Completarea cererii de înscriere (pentru descărcarea formularului click aici)

2.Achitarea taxei de participare

 

Observații:

  1. Cererea de înscriere se completează, se semnează și se trimite prin e-mail scanată; în cazul unui grup, fiecare participant completează câte una.
  2. Taxa de participare se achită (vezi anexa 1) și dovada plății, precum și numele persoanei/persoanelor care vor participa se trimit pe adresa de e-mail centru.management@gmail.com

*** În condițiile în care nu se întrunește numărul minim de participanți pentru un curs, acesta va fi reprogramat;

*** În condițiile în care se depășește numărul maxim de participanți, se organizează o nouă sesiune de formare, iar locurile se completează în ordinea efectuării plăților.

 

 

 LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE

PLANUL  DE  INVATAMANT AL PROGRAMULUI DE FORMARE

 

Nr. credite: 30 CPT

Nr. ore: 120

Modulul 1: Leadership și self-leadership în educație

Modulul 2: Managementul conflictelor educaționale

PERIOADA CURS:

v    Sesiunea I ( 30.03.2017 – 03.04.2017) – Cursurile se desfășoară în weekend

v    Sesiunea II ( 07.04.2017 – 20.05.2017) – Cursurile se desfășoară în weekend

v    Perioada desfășurării cursului este flexibilă , în funcție de opțiunile participanților!

Documente:

–       Cererea de înscriere;

–        Copie CI;

–        Copie CN;

–        Copie diplomă licență;

–        Adeverință de la școală, în care să fie trecută funcția didactică și specialitatea.

Preț: 700 lei

Procedura de înscriere:

  1. Completarea cererii de înscriere (pentru descărcarea formularului click aici)
  2. Achitarea taxei de participare

 

Observații:

  1. Cererea de înscriere se completează, se semnează și se trimite prin e-mail scanată; în cazul unui grup, fiecare participant completează câte una.
  2. Taxa de participare se achită (vezi anexa 1) și dovada plății, precum și numele persoanei/persoanelor care vor participa se trimit pe adresa de e-mail centru.management@gmail.com

 

*** În condițiile în care nu se întrunește numărul minim de participanți pentru un curs, acesta va fi reprogramat;

*** În condițiile în care se depășește numărul maxim de participanți, se organizează o nouă sesiune de formare, iar locurile se completează în ordinea efectuării plăților.

 

Persoana de contact:

Prof. Ana-Maria Căvescu; e-mail: centru.management@gmail.com

Tel. 0745.314.934 / fix: 031.435.86.53